khách sạn Cô Tô Group

Chủ khách sạn trả 70 triệu đồng cho du khách bỏ quên

Phát hiện 70 triệu đồng của du khách quên trong phòng nghỉ, chủ khách sạn đã bàn giao cho Công để trả cho khách...