khách quốc tế nhập cảnh nội bài

Hà Nội hướng dẫn kiểm tra y tế với người nước ngoài nhập cảnh

UBND TP Hà Nội yêu cầu, người nhập cảnh chuẩn bị giấy xác nhận (có ngôn ngữ tiếng Anh) âm tính với SARS-CoV-2 sử dụng kỹ thuật xét nghiệm phát hiện vật liệu di truyền (ARN) của vi rút (RT-PCR/RT-LAMP...) của cơ quan y tế có thẩm quyền trước khi nhập cảnh 3-5 ngày.