khắc phục sau lũ

Giúp dân gượng dậy sau lũ

Vượt sông Mã, những chuyến xuồng chở lương thực vào cứu đói cho dân hay dầm mình trong bùn đất giúp dân dựng nhà là những hình ảnh đẹp của Công an Thanh Hóa trong hơn 10 ngày qua.

 

Sắc áo Công an giúp dân sau thiên tai lũ lụt

Tuy An là địa bàn oằn mình sau hai trận lũ lụt ập đến vùng đất Phú Yên, trong đó các xã An Hiệp, An Ninh Tây, An Dân đã phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề, nên ngay sau khi lũ rút công tác khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh là vấn đề cấp thiết cần được triển khai thực hiện để sớm ổn định đời sống và sản xuất của người dân ở những vùng lũ lụt.