khắc phục điểm vỡ

Đường ống nước Sông Đà sẽ tiếp tục vỡ, nếu…

Đường ống dẫn nước từ Sông Đà về Hà Nội sử dụng ống cốt sợi thủy tinh. Tuy nhiên, trong quá trình thiết kế đường ống cho nhà sản xuất, nhà thầu không thực hiện việc tính toán kiểm tra độ bền và biến dạng của ống trong trường hợp ống nằm trong đất. Hơn nữa, đường ống còn bị bớt từ 4-7mm độ dày.