kết luận thanh tra

Giáng chức Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Định

Do có nhiều sai phạm trong quá trình lãnh đạo, điều hành công tác nên Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Định bị giáng chức trong khi đó một Phó Cục trưởng không được bổ nhiệm lại sẽ phải làm nhân viên