kẻ trộm 9 tỷ đồng

Ba tên trộm 9 tỷ đồng nhà nữ đại gia ở Vĩnh Long hầu tòa

Thiện đột nhập vào nhà nữ đại gia ở Vĩnh Long mở két sắt, lấy trộm tiền và nữ trang trị giá 9 tỷ đồng. Số tài sản này, Thiện cùng đồng bọn chia nhau và bỏ trốn.