kế hoạch hoà bình Trung Đông

Tổng thống Trump công bố "Kế hoạch hoà bình Trung Đông" gây tranh cãi

Kế hoạch hoà bình Trung Động được Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả là bước tiến lớn, song không được các nước Trung Đông ủng hộ.