kẽ hở pháp lý

Dẹp “tiệc ma túy”, cần trám kẽ hở nào?

Cho đến nay, việc xử lý hành vi “chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều, chưa đồng nhất nên tính răn đe pháp luật chưa cao.

Bài học trong công tác phòng, chống tham nhũng tài sản công

Có thể thấy những kẽ hở lớn dẫn đến mất mát, thất thoát tài sản công nhiều nhất là việc định giá tài sản công như đất đai không đúng thực tế. Cho nên khi chuyển giao đất đai, nhà cửa thuộc tài sản công cho doanh nghiệp dưới các hình thức góp vốn, liên kết liên doanh, đổi đất lấy cơ sở hạ tầng…

Sóng ngầm “tín dụng đen” (bài cuối)

Bằng những thủ đoạn tinh vi, nhiều đối tượng cho vay theo kiểu tín chấp, “tín dụng đen” đã hợp thức hóa tài sản của người vay tiền thông qua những hợp đồng chuyển nhượng. Trong quá trình thụ lý, giải quyết vụ việc cũng đã nổi lên một số những tồn tại cần sớm khắc phục. Qua đó, tạo tính răn đe, ngăn chặn những cơn sóng ngầm mang tên “tín dụng đen”.