kê đơn thuốc

Hiệu quả của đề án "Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc là không nhỏ"

Với việc xây dựng đề án Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú và bán thuốc kê đơn, Bộ Y tế sẽ tập trung kiểm soát kê đơn kháng sinh và bán thuốc kháng sinh.

Bộ Y tế sẽ tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc

Bộ Y tế đã xây dựng Đề án Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020, nhằm tăng cường giám sát hoạt động kê đơn thuốc.

Báo động tình trạng kháng thuốc kháng sinh ở Việt Nam

“Việc sử dụng kháng sinh không đúng của con người như dùng không đủ liều, quá liều, không phù hợp với căn nguyên gây bệnh…và lạm dụng kháng sinh trong y tế, trong nông nghiệp, là một trong nhiều nguyên nhân làm gia tăng tình trạng kháng thuốc kháng sinh. Chi phí y tế, tác động kinh tế, xã hội cũng như gánh nặng bệnh tật và tử vong do kháng thuốc ngày càng tăng.”