ít biến động

Giá vàng hôm nay 24-12: Ít biến động

Giá vàng thế giới sáng hôm nay, 24-12 gần như đứng im so với 2 phiên trước đó

Giá vàng hôm nay 29-9: Ít biến động

Giá vàng hôm nay, 29-9 gần như đi ngang so với phiên liền trước.