Interrnet

Giải quyết hàng trăm ngàn hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu qua Internet

Tại Hà Nội, Tổng cục An ninh, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện thí điểm cho công dân khai tờ khai cấp hộ chiếu qua mạng Interrnet.

Đồng hành cùng sáng kiến cao quý và cần thiết

Vì sự cần thiết và mục đích cao quý , mà Chương trình Giáo dục công dân toàn cầu của Đại học UCLA và UNESCO đã hưởng ứng và tham gia xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử và Chuẩn mực đạo đức trên Interrnet và đồng hành cùng Ngày Toàn cầu vì Hòa bình và An ninh Internet 12/12/2015 .