iWORK

Phát triển ứng dụng công nghệ việc làm thông minh tại 63 tỉnh, thành

Ngày 5-11, iWork Việt Nam cho biết, ứng dụng công nghệ việc làm thông minh trên nền tảng điện thoại di động và phát triển song song trên nền tảng Website (iWork) sẽ được triển khai tại 63 tỉnh, thành từ năm 2018 đến 2022. Trong đó, gần nhất sẽ là Hải Phòng (ngày 8-11).

Bàn giải pháp giảm thất nghiệp nhờ ứng dụng công nghệ thông minh


Giới thiệu chuyên sâu về ứng dụng công nghệ thông minh 4.0 trong lĩnh vực tuyển dụng nhân sự, tọa đàm “Ứng dụng công nghệ việc làm thông minh một nút chạm” được kỳ vọng sẽ góp phần tích cực trong giải quyết việc làm, tránh tình trạng lao động làm việc trái ngành, trái nghề lâu nay.Ứng dụng công nghệ thông minh tuyển dụng và tìm việc làm


Cung cấp hàng triệu thông tin việc làm trực tuyến, kết nối  nhu cầu của nhà tuyển dụng và người lao động, ứng dụng trí tuệ nhân tạo thông minh được kỳ vọng sẽ góp phần tích cực giải quyết việc làm, giảm thiểu tình trạng làm trái ngành lâu nay.