iPad 9.7 inch

iPad 9,7 inch sắp sửa bị Apple khai tử

Với tuổi đời gần 10 năm, mang đến cho Apple rất nhiều thành công tuy nhiên iPad 9,7 inch đã đến lúc được cho về "nghỉ hưu" sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình.