iOS 14.4

Apple vá lỗ hổng bảo mật bằng iOS 14.4

Bản cập nhật iOS 14.4 vừa được Apple phát hành tới người dùng cùng khuyến cáo khẩn trương cập nhật để khắc phục một số lỗ hổng bảo mật.