huyền thoại golf

Đề cử huyền thoại golf Grey Norman làm cố vấn Hiệp hội Du lịch Golf Việt Nam

Ngày 13-3, hội nghị trù bị thành lập Hiệp hội Du lịch Golf Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội. Ban trù bị thành lập Hiệp hội có 31 người, gồm đại diện cơ quan quản lý nhà nước, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc các doanh nghiệp du lịch, chủ đầu tư, Giám đốc, Phó giám đốc điều hành, quản lý các sân golf tại Việt Nam.

Huyền thoại golf thế giới Greg Norman: Du lịch Việt Nam đầy tiềm năng

Ngày 31-10, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Ngọc Thiện đã trao quyết định bổ nhiệm đại sứ du lịch Việt Nam cho huyền thoại golf thế giới, ông Greg Norman. Dịp này, tân đại sứ đã chia sẻ khá nhiều vấn đề về vai trò mới cũng như góc nhìn của ông về du lịch thể thao nói riêng, thể thao golf ở Việt Nam nói chung.