huyện Dương Minh Châu

Nhóm chuyên “đột vòm” gây liên tiếp 23 vụ trộm

Cứ đêm đến, nhóm này tụ tập lại với nhau đi rình mò các nhà sơ hở để trộm. Đến khi bị bắt, chúng đã “đột vòm” trót lọt 23 vụ.