huyện Văn Lâm

Hưng Yên quyết định cách ly thôn Chí Trung trong 28 ngày

Hôm nay (2/4/2020), Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng đã ký Quyết định số 918/QĐ-UBND về việc thiết lập vùng cách ly phòng, chống dịch COVID-19 ngay sau khi xuất hiện ca nhiễm số 219 trên địa bàn tỉnh.