huyện Tây Hòa

Yêu cầu thu hồi hơn 760 triệu đồng sai phạm ở huyện Tây Hòa

Đây là số tiền sai phạm trong quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 5 năm (2013-2017) trên địa bàn huyện Tây Hòa đã bị phát hiện sau một cuộc thanh tra. 

Cơ sở mầm non tự nâng cấp tên lên Học viện đã tự tháo biển

Theo quan sát của phóng viên sáng ngày 24-9,  hai ngày sau khi sau khi CAND online phản ánh, cơ sở giáo dục mầm non tự nâng cấp lên tầm… Học viện ở Phú Yên đã tháo dỡ bảng hiệu "Học viện Thiên Thần"

Cơ sở giáo dục mầm non tự nâng cấp tên lên tầm... Học viện !?

Được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động giáo dục mầm non, nhưng cơ sở này nâng cấp tên trên bảng hiệu lên tầm... Học viện.