huyện Phù Mỹ

Nữ Chủ tịch Mặt trận thị trấn Phù Mỹ bị khởi tố về hành vi tham ô tài sản

Do liên quan đến một vụ "rút ruột" công quỹ khi bồi thường đất đai, nữ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Phú Mỹ đã phải vào vòng tố tụng hình sự về hành vi tham ô tài sản.