huyện Bắc Tân Uyên

Công an tỉnh Bình Dương: Tặng giấy khen 6 sinh viên Cảnh sát có thành tích xuất sắc

Ngày 3/5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết: Đã phối hợp với Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II tổ chức tổng kết các hoạt động thực tế của sinh viên trường tại huyện Bắc Tân Uyên.