hữu ích

Đừng để những sản phẩm khoa học hữu ích “chết yểu”2

Không chỉ có 2 sản phẩm chế phẩm xử lý ô nhiễm môi trường bị Công ty CP Chứng nhận và Giám định VinaCert đình chỉ hiệu lực chứng nhận, mà 2 sản phẩm vi sinh xử lý ô nhiễm hữu cơ trong nuôi trồng thủy sản, nhất là tôm nước lợ cũng có nguy cơ không được đưa vào thử nghiệm trong thời gian tới.

Nhà tù giúp phạm nhân chuộc lỗi qua các "bộ cánh"

Xưởng may trong nhà tù San Pedro, Peru luôn chật cứng máy may với những âm thanh phát ra từ máy khâu, kéo cắt vải… nhộn nhịp và tất bật. Cứ vài tuần một lần, tù nhân lại nhận được đơn hàng mới với phong cách khác nhau.