hụt thu ngân sách

Giảm thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa xuống 17%: Không ngại hụt thu ngân sách

Theo dự thảo Nghị quyết về một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của khối doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) sẽ giảm từ 20% hiện nay xuống 17%. Ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế đã có cuộc trao đổi với một số cơ quan thông tấn báo chí về vấn đề này.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội yêu cầu lập tổ giám sát giải ngân vốn đầu tư công

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định, thời điểm này, cùng với công tác phòng chống dịch COVID-19 là trọng tâm số 1, Hà Nội xác định thúc đẩy đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm thứ 2.

Chỉ ra nhiều nơi vi phạm, sao không ai bị khiển trách?

Trước tình hình hụt thu lớn, Quốc hội đã có 2 quyết định rất quan trọng là thu với cổ tức và phần lợi nhuận để lại của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) - là khoản trước đây để lại DN để đầu tư mở rộng phát triển sản xuất và tăng thu với khoản lãi dầu khí nước chủ nhà được chia thêm 25%.