hút nước giếng

Truy tìm nguyên nhân nước có mùi dầu đốt cháy được ở Đồng Nai

Chiều 24-5, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết, sẽ dùng thiết bị hút dầu để hút 8 giếng múc nước lên châm lửa cháy tại huyện Tân Phú để truy rõ nguyên nhân và xử lý...