hưởng chính sách đền bù

Bắt TGĐ lừa 'chạy' nhà tái định cư chiếm đoạt 2 tỷ đồng

Đăng lúc đó đang là Tổng GĐ Công ty CP DAMASA hứa giúp ông Minh giải quyết phần đất tái định cư được đền bù thỏa đáng với mức chi phí 2 tỷ đồng. Hết thời hạn, ông Minh nhiều lần liên hệ với Đăng nhưng đối tượng này khất lần, sau đó tìm cách tránh né…