hủ tục ma lai

Làm Báo Công an ở buôn làng Tây Nguyên

Tôi không học nghề báo nhưng khi vào Công an, cuộc đời rong ruổi đưa tôi đến với miền đất Tây Nguyên như quê hương thứ 2 của mình và rồi bắt đầu làm nghề viết báo như một sự xếp đặt tự nhiên. Có người bạn hay đùa với tôi rằng, người ta làm một nghề đã mệt, còn ông vừa nhà báo, vừa Công an. Nhưng tôi chỉ nghĩ mình làm duy nhất một nghề viết tin, bài cho Báo CAND...

Mua súng bắn chết hàng xóm vì nghi là ma

Vì nghi ngờ Ya Nhất là ma lai báo hại, một số người trong gia đình đã lên kế hoạch mua súng về bắn chết Ya Nhất.