hủ tục cắt lưỡi

Hủ tục cắt lưỡi tế thần khiến nhiều người chết

Theo giới chức Ấn Độ, khó có thể can thiệp vào những tín ngưỡng như trên vì niềm tin của dân chúng vào các vị thần là quá lớn.