họp tổ

Đến giờ chưa có báo cáo khả thi của Long Thành là chậm

Thảo luận ở tổ về việc tách dự án thành phần 23.000 tỷ đồng giải phóng mặt bằng cho sân bay Long Thành, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã phê bình việc triển khai dự án chậm, khi Quốc hội đã thông qua chủ trương cách đây 2 năm nhưng đến giờ vẫn chưa có báo cáo khả thi.