hợp tác môi trường

Việt Nam đăng cai Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về môi trường

Bộ Tài nguyên – Môi trường cho biết, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về môi trường (AMME) sẽ diễn ra tại Việt Nam, dự kiến từ 26-31/10.