hợp tác công tư

Việt Nam chú trọng hợp tác công tư để giảm nghèo

Việt Nam đặc biệt coi trọng hợp tác công tư và hợp tác quốc tế trong huy động nguồn lực để xoá đói nghèo, giúp củng cố thành quả đã đạt được và nâng cao khả năng chống chịu được các cú sốc về kinh tế, thiên tai, biến đổi khí hậu.

Ưu tiên hợp tác công-tư trong phát triển hạ tầng giao thông vận tải

Theo báo cáo từ Bộ GTVT, trong 4 năm tới, dự kiến cần tới 950 nghìn tỷ đồng để đầu tư hạ tầng giao thông.