hợp lòng dân

Đảng ta

“Đảng ta”- hai tiếng ấy vang vang trong tâm những người Việt Nam yêu nước một cách tự nhiên và tất nhiên như bình minh ló rạng sau đêm, như nắng xuân bừng xanh cây lá sau mùa đông sương giá!

Một quyết định hợp lòng dân

"Cái nảy xảy cái ung". Từ chuyện cây trồng trên một số tuyến phố Thủ đô Hà Nội (đặc biệt ở quận Hà Đông) bật gốc, còn nguyên cả bầu bọc nilon, vải lưới sau cơn bão số 1 mới trật ra sự thực vô trách nhiệm, làm ẩu của các đơn vị đấu thầu, quản lý? Nay lại có chuyện tỉa hoa, cây cảnh trên một số tuyến đại lộ thuộc loại tốn kém "nhất thế giới" làm xôn xao dư luận cả nước!