họp hành online

Phần mềm Zoom bị FBI cảnh báo nguy hiểm

Theo cảnh báo mà FBI đưa ra, ứng dụng Zoom Cloud Meetings có thể dễ dàng bị tin tặc tấn công, chiếm quyền điều khiển hệ thống.