hồng sấy dẻo

Thu giữ gần 2 tấn hồng sấy dẻo nhập lậu

Chỉ trong 1 ngày lực lượng Quản lý thị trường Lạng Sơn đã phát hiện và thu giữ gần 2 tấn hồng sấy dẻo nhập lậu.