hôn nhân cận huyết

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết ở Mù Cang Chải: Hậu họa khôn lường!

Ở Mù Cang Chải, 90% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống vẫn diễn ra. Công tác tuyên truyền chưa làm thay đổi cách nghĩ về một tập tục đã  bám rễ trong đời sống.

Đến năm 2025 cơ bản ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký quyết định phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2025”.

Cận huyết thống vẫn đăng ký kết hôn

Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 được phê duyệt, theo đó bỏ thủ tục niêm yết các loại giấy tờ đăng ký kết hôn của đương sự tại UBND cấp xã, nơi công dân Việt Nam đang thường trú. Lợi dụng sự sơ hở này, một số đối tượng đã tìm cách đăng ký kết hôn trái luật định.