hòn đảo ma

"Hòn đảo chết chóc" nổi tiếng thế giới

Gắn liền với sự chết chóc và dịch bệnh trong quá khứ, hòn đảo không bóng người nằm cách Manhattan (New York, Mỹ) khoảng 2 km North Brother trở nên nổi tiếng thế giới. Bất cứ ai muốn đặt chân lên “hòn đảo chết chóc” này phải được sự cho phép và có người hộ tống từ Sở Công viên và Giải trí thành phố New York.