hội nhập kinh tế quốc tế

Hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, thực phẩm đối phó rào cản thương mại

Để hỗ trợ doanh nghiệp, Bộ Công Thương đã thực hiện nhiều chương trình, nhằm giúp doanh nghiệp Việt đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao giá trị gia tăng cho hàng xuất khẩu.

15 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự triển lãm VIETBUILD Hà Nội 2015

Triển lãm quốc tế VIETBUILD 2015, bao gồm 1.260 gian hàng trung bày nhiều sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến của 15 nước và vùng lãnh thổ đã được tổ chức tại Hà Nội.

Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Công văn số 11421 - CV/VPTW, Hướng dẫn số 160/HD-BTGTW ngày 7/9/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến nhân dân đóng góp Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, CAND Online trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020:

Bồi dưỡng kiến thức về lĩnh vực kinh tế cho phóng viên báo chí

Ngày 21-12 tại Hà Nội, Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí ( Cục Báo Chí – Bộ TT &TT) tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức về lĩnh vực kinh tế cho các phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí.