hội nghị tổng kết công tác Đoàn 2014

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật

Ngày 27/1, hội nghị tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh niên Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (HC-KT), Bộ Công an, năm 2014 và triển khai chương trình công tác năm 2015 đã được tổ chức tại Hà Nội.