hội nghị tập huấn

Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho phóng viên

Ngày 9/7, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí khu vực phía Nam. Tham gia tập huấn có 100 đồng chí là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên đến từ 50 cơ quan báo chí.