hối lộ CSGT

Mang xe trộm cắp đi tiêu thụ còn đòi hối lộ CSGT

Trên đường mang chiếc xe vừa trộm cắp được đi tiêu thụ, Đấu đã vi phạm chạy quá tốc độ và bị tổ công tác xử lý. Sợ bị phát hiện, Đấu đã tìm hối lộ tổ công tác…  

Định hối lộ CSGT mong bỏ qua xe hàng lậu

Khi bị kiểm tra, lái xe chở kẹo có ý định hối lộ tổ công tác 1 triệu đồng để mong bỏ qua.