hội họa Đức

Trải nghiệm thú vị với mặt nạ mới theo phong cách hội họa Đức

Thiếu nhi Việt Nam có được trải nghiệm thú vị với mặt nạ mới theo phong cách hội họa Đức tại chương trình giáo dục đặc biệt do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Viện Goethe phối hợp tổ chức.