hối hận muộn màng

Kẻ chém cả nhà người tình trong mộng từng lên facebook xin lỗi

Chiến lên facebook xin lỗi về những hậu quả mà mình gây ra. Hằng đêm trốn ngủ tại các cánh đồng. Sau những dằn vặt bản thân và được sự động viên của Công an, Chiến đã ra đầu thú.