học tập và làm theo lời Bác

Biểu dương 150 gương mặt phụ nữ Việt Nam tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác

Ngày 16-6, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020”