học sinh đồng bào thiểu số

Tuyên truyền ATGT cho học sinh miền núi Quảng Nam

Buổi tuyên truyền là hoạt động rất thiết thực và ý nghĩa, giúp các em học sinh người đồng bào thiểu số tại Quảng Nam nâng cao, củng cố các kiến thức cơ bản về ATGT đường bộ.