học bổng

Trao học bổng tặng học sinh là con chiến sĩ Hải quân có hoàn cảnh khó khăn

Chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” dành 333 suất học bổng, mỗi suất 3 triệu đồng, để trao cho học sinh là con cán bộ, chiến sĩ Hải quân có hoàn cảnh khó khăn…