hoạt động có ý nghĩa

Khen thưởng nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực của Đoàn thanh niên Bộ Công an

Chiều 1-7, Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Bộ Công an tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ IX đồng thời tổng kết, trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động nhân Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 60 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Bộ Công an.