hoằng dương đạo pháp

Lập hồ sơ xét công nhận quần thể di tích Yên Tử là di sản thế giới

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương vừa nhất trí chủ trương phối hợp cùng Quảng Ninh và Bắc Giang lập hồ sơ xét công nhận quần thể di tích danh thắng Yên Tử là di sản thế giới.