hoãn tranh luận

Cuộc tranh luận tổng thống Mỹ tiếp theo bị hoãn

Cuộc tranh luận tổng thống Mỹ tiếp theo sẽ không được tiến hành theo dự định, chiến dịch tranh cử của cả hai ứng viên đã công bố “kế hoạch thay thế”.