hoàn thuế điện tử

Gần 90% số tiền hoàn thuế thực hiện qua phương thức điện tử

Báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế cho thấy, hiện đã có gần 100% doanh nghiệp đang hoạt động sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử. Tổng số tờ khai đã nhận vào hệ thống là hơn 51,7 triệu tờ khai.

Hơn 58 nghìn tỷ đồng hoàn thuế giá trị gia tăng

Tổng cục Thuế cho biết từ đầu năm đến hết tháng 7, tổng số thuế GTGT được hoàn là hơn 58 nghìn tỷ đồng, tổng số tiền thuế bị từ chối hoàn là hơn 12 nghìn tỷ đồng.

Hơn 44.000 tỷ đồng hoàn thuế điện tử

Thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết, kể từ khi dịch vụ hoàn thuế điện tử chính thức được triển khai (4-8-2017) đến nay, hệ thống đã mở rộng cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử cho người nộp thuế tại 63 tỉnh, thành phố.