hoàn thuế chậm

Doanh nghiệp khổ vì truy thu thuế nhanh, hoàn thuế chậm

Áp thuế sai, hoàn thuế GTGT chậm hiện là những vấn đề mà doanh nghiệp (DN) đang rất bức xúc với cơ quan thuế, hải quan.