hoàn tất sửa chữa

Hoàn tất sửa chữa cáp quang biển APG vào cuối tuần này

Tập đoàn VNPT cho biết, dự kiến trong hai ngày 6, 7-1, cáp quang biển APG sẽ được sửa chữa, khôi phục hoàn toàn dung lượng.

Internet quốc tế đã hoạt động trở lại bình thường

Sau 3 tuần khắc phục sửa chữa, hệ thống cáp quang biển AAG phục vụ đường truyền internet Việt Nam đi quốc tế đã hoạt động trở lại bình thường.