hoàn lương

Trao 90 triệu đồng vốn vay cho 3 trường hợp hoàn lương

Ngày 18-5, Quỹ doanh nhân với ANTT tỉnh Đồng Nai đã trao 90 triệu đồng vốn vay cho 3 đối tượng (mỗi người được vay 30 triệu đồng) ở xã Túc Trưng của huyện Định Quán với thời hạn vay 36 tháng. Đây là những trường hợp hoàn lương trở về với cuộc sống đời thường có thêm điều kiện để phát triển kinh tế, hòa nhập cộng đồng.

Cấp vốn cho người hoàn lương

Tỉnh Đồng Nai có 31 khu công nghiệp tập trung, trên 13.500 doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, thu hút trên 700.000 công nhân lao động từ khắp mọi miền của đất nước về làm ăn sinh sống.

Nhiều mô hình hay giúp người mãn hạn tù hoàn lương hướng thiện tại Tây Ninh

Ngày 2/1, Công an Tây Ninh đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện kế hoạch xây dựng mô hình tái hòa nhập cộng đồng. Nhiều mô hình có hiệu quả thiết thực đã được các địa phương triển khai.